Wat is een RMC?

Het Regionaal Mediacentrum Vallei, afgekort RMC Vallei, is de streekomroep voor het zuidelijke deel van regio Foodvalley.

Een streekomroep verzorgt in een regio een lokaal toereikend media-aanbod. Daarbij zijn twee varianten mogelijk:
1. Per regio beschikt één media-instelling over een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.
2. Per regio beschikken meerdere media-instellingen over een aanwijzing van het Commissariaat waarbij sprake is van een samenwerkingsverband waarbij gezamenlijk invulling wordt gegeven aan het media-aanbod in de regio.

RMC Vallei behoort tot de tweede groep streekomroepen.

Media-instellingen kunnen door het Commissariaat worden aangewezen voor het verzorgen van het media-aanbod in één of meer gemeenten.

De overkoepelende Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en deaaraan gelieerde stichting NLPO hebben de ambitie om middels de vorming van streekomroepen te werken aan schaalvergroting en professionalisering van de media-instellingen om deze slagkrachtiger en toekomstbestendiger te maken. Het is de inschatting van de OLON/NLPO dat iets meer dan 80 streekomroepen zullen ontstaan, als fusieorganisaties of als samenwerkingsverbanden.

© 2019-2020 RMC Vallei. Alle rechten voorbehouden.